Brand tool

Tämä ohjeisto on tarkoitettu sinulle, koska roolisi Hämeenlinnan menestyksen rakentamisessa on tärkeä. Voit auttaa meitä vahvistamaan Hämeenlinnana kilpailuetua siten, että kaikki viestimme ja toimintamme on johdonmukaista ja vastaanottajille ymmärrettävää, merkityksellistä ja kilpailijoista erottuvaa. Ohjeiston tehtävä on varmistaa, että kaikessa toiminnassamme rakennamme Hämeenlinnalle kumulatiivista arvoa.

Lataa käyttöösi brändielementit ja lisää ne oman markkinointiviestintäsi tueksi. Näin saat hyödyn irti Hämeenlinnan markkinoinnista ja brändistä. Helpoiten tämä tapahtuu ottamalla käyttöön Hämeenlinna-kulman. Katso kohdasta ”sovellukset” esimerkkejä kulman käytöstä.

Bränditunnus Brändilupaus Brändielementit #tunnustaraitaa Brändivideo

Lupauksemme taustalla
-

Hämeenlinna sai ensimmäisenä sisämaakaupunkina kaupunkioikeudet vuonna 1639 ja on rakentunut Vanajaveden rannalle, keskiaikaisen Hämeen linnan ympärille. Historia ja perinteet ovat vahvasti läsnä Hämeenlinnassa tänäkin päivänä ja vahvana perustana kaikille tulevaisuuden toiminnoille.

Hämeenlinna sijaitsee Suomen väestöllisessä keskipisteessä, keskellä Suomen kasvukäytävää. Meiltä on vain kolme varttia Tampereelle ja tunti Helsinkiin. Kaupungissa kaikki on lähellä ja helposti saavutettavissa. Matkan kuin matkan kaupungin sisällä taittaa varttitunnissa.

Hämeenlinna on monipuolinen kaupunki, luonto, vehreys ja vesi ovat kaikkialla läsnä. Läheltä löytyvät niin monipuoliset harrastus- ja ostosmahdollisuudetkin kuin työvoimaa ja investointeja.

Hämeenlinnasta on lähtöisin myös monta suomalaisille läheistä ja merkittävää henkilöä. Kaupunkimme tunnetaan niin Sibeliuksesta kuin Irwinistäkin.

Lue lisää
Sulje

Brändilupaus
-

Brändilupauksemme ”Ihan lähellä” viestii kilpailuedustamme ja hyvästä saavutettavuudesta, ymmärrettävästi ja selkeästi. Se on vieraanvarainen ja ihmisläheinen. Hämeenlinna on helposti saavutettavissa – sekä kaupungissa että kaupunkiin.

Brändilupauksemme muodostuu pysyvästä ydinlupauksesta ja vaihtuvasta teemaosasta. Teemaosa on muokattavissa kohderyhmän ja käyttöyhteyden mukaan. Teemaosan teksti on napakka, hyväntuulinen ja oivaltava.

Lupaus on muokattavissa myös englanninkieliseen muotoon:
So close.

Brändilupaus, indesign CC-tiedostot Lataa

Hissipuhe
-

Yksinkertainen ja kohderyhmäsi huomioiva hissipuhe takaa parhaiten viestisi ymmärrettävyyden. Sen tulee herättää kiinnostusta, olla uskottava ja lunastettavissa, viestiä läheisyydestämme monen eri merkityksen kautta.

Hissipuheemme sisältää aina kaikille yhteisen viestin, olemme ainoa oikea kaupunki keskellä Suomen kasvukäytävää. Tätä viestiä täydennämme tarpeen mukaan joko asumiseen, matkailuun, sijoittumiseen tai tapahtumiin painottuvalla rehellisellä sisällöllä, kiinnostavasti ja suorapuheisesti. Olemme määritelleet joukon hämeenlinnalaisia merkityksiä korostavia lauseita, joiden avulla saat aina kuulijallesi relevantin asian viestittyä. Tarpeen mukaan voit muokata oman viestin samaa kaavaa ja ajatusmallia mukaellen, rikastaa olemassaolevia faktatiedoin.

Muista aina haastaa, olla rehellinen ja innostava!

Brändielementit
-

Ensimmäinen spontaani mielikuva Hämeenlinnasta puhuttaessa on useimmilla keskiaikainen Hämeen linna. Linna on hallinnut kaupunkikuvaa siitä alkaen, kun Birger Jaarli teki kaupunkiin ristiretken 1200- luvun lopulla.

Linnan perustaminen 1200-luvun loppupuolella varmisti alueen ruotsalaisten valtapiiriin. Linnasta tuli Hämeen linnaläänin hallinnon keskus. Ensimmäisen kerran Hämeenlinnan nimi suomenkielisenä tunnetaan vuodelta 1413.

Linnan ympärille syntyi sitä palvelevaa asutusta, jonkinlainen linnakylä. Vuonna 1639 Suomen kenraalikuvernöörinä ollut Pietari Brahe antoi Hämeenlinnalle kaupunkioikeudet, ns. privilegiot. Vanhin kaupunki syntyi linnan pohjoispuolelle, kenraalikuvernöörin määräyksestä kaupunki kartoitettiin ja sen tontit järjesteltiin.

Lue lisää
Sulje

Hämeenlinnan tunnus
-

Uuden tunnuksemme kautta vahvistamme mielikuvaa linnan ympärille rakennetusta kaupungista entisestään ja hyödynnämme jo aiemmistakin kaupunkitunnuksistamme tuttuja elementtejä ja värejä

Helposti tunnistettavan muodon kautta luomme vahvan perustan Hämeenlinnan brändikuvan rakentamiselle. Tunnuksesta välittyvät pitkä historiamme ja vakautemme. Avoin portti viestii hämäläisestä vieraanvaraisuudestamme ja toivottaa tervetulleeksi.

Tunnuksesta olemme luoneet Hämeenlinnan uuden bränditunnuksen. Pelkkää tunnusta ei tule käyttää sellaisenaan.

Bränditunnus
-

Hämeenlinnan bränditunnus muodostuu tunnuksesta ja logotyypistä. Se on tunnistettava, muotokieleltään vahva ja kestää aikaa.

Bränditunnus allekirjoittaa kaiken markkinointimateriaalimme. Ensisijaisesti käytämme pystyversiota. Erityisen tarpeen ja tilankäytön niin vaatiessa voidaan käyttää myös vaakaversiota.

Käytä aina originaaleja tiedostoja.

Bränditunnus, Illustrator CC-tiedostot Lataa

Brändilupaus, PNG-tiedostot Lataa

Bränditunnuksen käyttö
-

Hämeenlinnan bränditunnukselle on määritelty suoja-alue, jonka sisäpuolelle ei saa tuoda esimerkiksi toista logoa tai muuta graafista elementtiä, poikkeuksena mahdollinen erikseen hyväksytty lupaus, joka voidaan sijoittaa suoja-alueen sisäpuolelle.

Suoja-alueen tehtävä on taata bränditunnukselle selkeä ja rauhallinen ympäristö, siten varmistamme että Hämeenlinna esiintyy aina edukseen.

Käytä aina originaaleja tiedostoja, bränditunnuksen mittasuhteita ei tule muuttaa.

Brändin käyttöoikeudet
-

Hämeenlinna brändiä saa käyttää, ennakolta sopien, kaikessa Hämeenlinnaan liittyvässä markkinoinnissa brändiohjeen mukaisesti. Kohdasta sovellukset löydät esimerkkejä siitä miten brändi voidaan liittää yrityksen, yhteisön tai Hämeenlinnassa järjestettävän tilaisuuden materiaaleihin.

Materiaali, jossa brändiä käytetään pitää hyväksyttää ennen käyttöä taholla sekä hyväksyttää valmis materiaali valvontavastuullisella taholla/Hämeenlinnan kaupungin viestintäpäälliköllä Tiina Vahtokarilla.

Hämeenlinnakulma (PDF) Lataa

Brändivärit
-

Hämeenlinnan värit perustuvat Hämeenlinnan vanhan vaakunan värimaailmaan. Pääväri on oranssi, joka perustuu linnan tiilien väriin. Muut keskeiset tunnusvärit ovat valkoinen ja sininen. Lisäväreinä käytettävissä keltainen, hiekka ja turkoosi. Tunnusvärit tukevat yksinkertaista ja modernia kokonaisilmettämme.

Valkoista, esimerkiksi esitteen painamatonta pintaa, voi käyttää tehokeinona tuomaan raikasta ja rauhallista ilmettä.

Käytä päällystämättömille pinnoille painettaessa tavoitesävyinä PMS Coated -arvoja.

Typografia
-

Hämeenlinnan kirjaintyypit ovat United Sans ja Charter ITC.

United Sans on hyvin erottuva, kirjainten muotoa korostava kirjaintyyppi. Esimerkiksi I:ssä on voimakas tornin muoto.

Charter ITCssa on vanhahtavia piirteitä. Muotokieli tuo mieleen mustekynän jäljen.

Yhteisten kirjaintyyppien käyttö yhtenäistää viestintäämme. Käytä Hämeenlinnan ensisijaisia kirjaintyyppejä kaikissa markkinointimateriaaleissa. Arkikäytössä, yrityskirjeenvaihdossa tai PowerPoint-esityksissä, voi käyttää Verdana- ja Georgiakirjaintyyppejä.

Verkkopalveluissa käytetään Google Share-kirjainperhettä.

http://www.google.com/fonts

Hämeenlinnan kirjasintyypeistä käytössä on oheiset leikkaukset. Kirjasintyypeistä United Sans on otsikkokäyttöön ja Charter ITC leipäteksteihin.

Yrityskirjeenvaihdossa ja PowerPoint-esityksissä voidaan käyttää useimpien käyttöjärjestelmien perusvalikoimaan kuuluvaa Verdana- ja Georgia-kirjaintyyppejä.

Tunnistemuoto
-

Hämeenlinnan tunnistemuoto toimii 45-asteen tasaraita. Sen avulla yhdistämme materiaalit ja viestinnän Hämeenlinnaan ja vahvistamme brändikuvaa.

Tunnistemuoto juontuu kaupungin historiasta, perustana on Birger Jaarlin vaakunan tausta. Päävärinä tiilen oranssi.

Tunnistemuodon perusmuoto on oranssivalkoinen raidoitus. Muotoa voi soveltaa melko vapaasti. Voit käyttää sitä läpikuultavana tai vaihdella raidan kokoa.

Valokuvat
-

Hämeenlinnan valokuvat käsitellään tai rajataan tunnistemuodon avulla. Kuvat voivat olla hyvin erilaisia, kohderyhmän mukaisesti. Tunnistemuodon käyttö yhdistää ja sitoo moninaisen kuvastomme Hämeenlinnaan.

TONE OF VOICE & ACTION
-

Hämeenlinnan kilpailueduksi on määritetty saavutettavuus ja läheisyys. Tämän viestiminen onnistuu parhaiten konkreettisilla teoilla, ei vain väittämillä. Puhetapa onkin sekä tunnistettava tyyli että tapa toimia.

Kaikkien viestiemme ja toimintamme ydin on läheisyys. Se antaa näkökulman ja luo viitekehyksen kaikelle, mistä haluamme kertoa. Olipa kyseessä etäisyys Helsinkiin, kulttuuritarjonta, hyvä arki tai vaikka kokouspalvelut. Oma puhetapa erottaa meidät kilpailijoista ja luo saavutettavuudesta ja läheisyydestä aidon kilpailuedun.

Brändilupaus, indesign CC-tiedostot Lataa

Sovellukset
-

Hämeenlinnan brändin pitkäjänteinen ja uskottava rakentaminen edellyttää meiltä johdonmukaista toimintaa. Hämeenlinnan ydinlupauksen ja brändielementtien tulee toistua yhtenäisesti niin tuotteissa, ympäristöissä, viestinnässä kuin toimintatavassammekin.

Seuraavassa osiossa annamme esimerkkejä, miten Hämeenlinnan brändi näkyy ja toimii erilaisissa materiaaleissa.

Lue lisää
Sulje

Seinä
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä isolla seinäpinnalla pääkaupunkiseudulla. Toteutus korostaa asumisen viihtyvyyttä ja hintaeroa.

Sulje

Pop up -hotelli
-

Ihan lähellä Pop up -hotelli on 18 m² kokoinen liikkuva huoneisto, joka sisältää vuoteet enimmillään neljälle, oleskelualueen sekä TV:n, wifin, ilmastoinnin ja varustellun kylpyhuoneen. Pop up -hotelli on rakennettu ja sisustettu parhaalla mahdollisella Hämeenlinnalaisella osaamisella. Sisustuksessa käytetään vain paikallisia sisustustuotteita ja kankaita.

Pop up -hotelli kiertää pääkaupunkiseudulla kesän aikana. Kilpailussa voi voittaa huoneiston haluamaansa kohteeseen Hämeenlinnassa elokuun aikana.

Sulje

Suurtaulu: AC/DC
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä tienvarsitaululla. Erikoistoteutuksena voi myös asentaa tauluun aikalaskurin.

Sulje

Pysäkki
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä joukkoliikennepysäkillä. Taustana iso brändielementti ja videoseinällä voidaan esittää erikseen koostettua videomateriaalia tai live-kuvaa vastaavasta kohteesta Hämeenlinnassa. Erikoistoteutuksena pysäkille voi myös kiinnittää keinulaudan.

Sulje

Videoseinä
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä isolla seinäpinnalla. Videoseinällä voidaan esittää erikseen koostettua videomateriaalia tai live-kuvaa eri kohteista Hämeenlinnassa.

Sulje

Livevideoseinä
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä isolla seinäpinnalla. Videoseinällä voidaan esittää erikseen koostettua videomateriaalia tai live-kuvaa eri kohteista Hämeenlinnassa.

Sulje

Stationboard
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä isolla mainospinnalla Helsingin rautatieasemalla.

Sulje

Abribus
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä Abribus- telineessä. Teemana Vanaja Festival.

Sulje

Abribus/Shopper
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä Abribus/ Shopper-telineessä. Teemana Keskiaikamarkkinat.

Sulje

Joukkoliikenne
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä raitiovaunun ulkosivulla. Teemana golf.

Sulje

Mainoslakanat
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä kulttuuritapahtumissa. Teemana Hämeenlinnassa asuneet/syntyneet merkittävät henkilöt.

Sulje

Isot pinnat
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä isoilla pinnoilla. Teemana stand up -tapahtumat.

Sulje

Opasteet
-

Esimerkki opasteista, joita sijoitetaan kaupungin nähtävyyksiin ja muihin kohteisiin.

Sulje

Ilmoitukset
-

Esimerkki koti- ja sisustuslehteen kohdennetusta ilmoituksesta, jossa brändin tunnistemuotoa on käytetty rekvisiitassa. Teemana koti ja sisustus.

Sulje

Junavaunu
-

Esimerkki kokonaan brändin ilmeeseen teipatusta junavaunusta.

Sulje

Tapahtumat
-

Esimerkki brändin käyttäytymisestä tapahtumissa.

Sulje

Brändikulma
-

Esimerkki brändikulman käyttäytymisestä lehti-ilmoituksessa.

Sulje

Brändikulma
-

Esimerkki brändikulman käyttäytymisestä nettisivuilla.

Sulje

Brändikulma
-

Esimerkki brändikulman käyttäytymisestä käyntikortissa.

Sulje

Brändikulma
-

Esimerkki brändikulman käyttäytymisestä esitteessä.

Sulje

Brändikulma
-

Esimerkki brändikulman käyttäytymisestä mainoksessa.

Sulje

Brändikulma
-

Esimerkki brändikulman käyttäytymisestä julisteessa.

Sulje

Brändikulma
-

Esimerkki brändikulman käyttäytymisestä vip-passissa.

Sulje

Brändikulma
-

Esimerkki brändikulman käyttäytymisestä nettisivulla.

Hämeenlinnan yhteismarkkinointi
-

Hämeenlinnan vetovoimaa kasvatetaan kaupunkimarkkinoinnilla, jonka keskeinen väline on yhteismarkkinointi. Kaupunkimarkkinointia johtaa yhteismarkkinointiyritysten ja kaupungin organisaatiosta muodostettu ryhmä, puheenjohtajanaan kaupunginjohtaja. Operatiivisesta johdosta vastaa Hämeenlinnan kaupungin elinkeinoyhtiön Linnan Kehityksen markkinointiyksikkö.

Vuosittainen markkinointibudjetti koostuu Hämeenlinnan kaupungin, Linnan Kehityksen (elinkeinoyhtiö) ja yritysten yhteisestä markkinointipotista.

Yhteismarkkinointiin voi osallistua kolmella eri tasolla

Ota hyöty yhteismarkkinoinnista!

Lisätietoja:
Kati Tiitola
Johtaja, markkinointi ja viestintä
040 547 5454
kati.tiitola@linnan.fi

#tunnustaraitaa
se on näin helppoa!
-

#tunnustaraitaa hashtag kerää yhteen positiiviset asiat Hämeenlinnasta, kasvattaa yhteishenkeä ja lisää kaupungin vetovoimaa myönteisten viestien avulla. Näiden kolmen askeleen avulla pääset helposti alkuun:

1. Mikä Hämeenlinnassa kivaa, kaunista tai kokemisenarvoista, kerro siitä omissa kanavissasi ja liitä mukaan #tunnustaraitaa

2. Ota kuva siitä missä näet valko-oranssia brändiraitaa* ja liitä mukaan #tunnustaraitaa

3. Liity seuraajaksemme Instagramissa ja katso miten muut tunnustavat raitaa www.instagram.com/tunnustaraitaa


*Hämeenlinnan identiteetin ja brändin yksi tunnistemuoto, valko-oranssi tasaraita, juontuu kaupungin historiasta. Sen perustana on Birger Jaarlin vaakunan tausta.

Lisätietoa
-

Tiina Vahtokari
Viestintäpäällikkö
(03) 621 2385
tiina.vahtokari@hameenlinna.fi

Hämeenlinnan kaupunki
Raatihuoneenkatu 9, 3. kerros
13100 Hämeenlinna

Kati Tiitola
Johtaja, markkinointi ja viestintä
040 547 5454
kati.tiitola@linnan.fi

Linnan Kehitys Oy
Visamäentie 33, Visatalo
13100 Hämeenlinna

Medialle
-

Uuden tunnuksemme kautta vahvistamme mielikuvaa linnan ympärille rakennetusta kaupungista entisestään ja hyödynnämme jo aiemmistakin kaupunkitunnuksistamme tuttuja elementtejä ja värejä